آموزش ساخت لحیم ظریف و بسیار ارزان

لحیم کاری مهارت ساده ای است که می توان آن را با صرف وقت کم یاد گرفت اما کار کردن بر روی اشیا کوچک می تواند برای ماهر ترین شخص نیز دشوار باشد. برای اینکه بتواند کنترل بهتری داشته باشید می توانید یک مداد نوکی(اتود) را به یک ابزار لحیم کاری دقیق تبدیل کنید. این لحیم ظریف و ارزان را می توانید در کمتر از یک ساعت بسازید.


مهربد الکترونیک